UvA Carrièredag Levenswetenschappen: bezoek ons op 7 november!

Welkom
Welcome

English follows Dutch.

 

[Dutch]

 Op 7 november 2018 zal de Carrièredag voor studenten Biologie, Psychobiologie en Biomedische wetenschappen aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica weer plaatsvinden aan de Universiteit van Amsterdam, te Science Park 904. Het doel van het evenement is om de studenten te informeren over hun carrièremogelijkheden en hen te inspireren en motiveren om hiermee bezig te zijn.

In principe is dit een jaarlijks evenement. Het is echter gebleken dat studenten die na een half jaar stoppen met hun studie regelmatig het argument geven niet genoeg te weten over hun carrièremogelijkheden; en dit is natuurlijk zonde! Daarom hebben we besloten vanaf nu de Carrièredag in het begin van het jaar te gaan organiseren. Wij rekenen op genoeg animo: niet alleen voor de nieuwe eerstejaarsstudenten, maar ook voor de derdejaarsstudenten die dit jaar op zoek gaan naar een stage, of gewoon voor nieuwsgierige studenten die toevallig langslopen en een kijkje komen nemen.

Zou jij je CV willen laten checken op de infomarkt? Zou je een workshop willen volgen over hoe je je eigen bedrijf opstart? Of lijkt het je gewoon leuk om in gesprek te gaan met een medewerker van een bedrijf of master waarin jij geïnteresseerd bent? Kom dan 7 november naar de Carrièredag op Science Park en laat je inspireren!

Wees goed voorbereid. Kom naar de Carrièredag.

 

[English]

 On November 7th, 2018, the Career Day for Biology, Psychobiology and Biomedical Sciences students at the Faculty of Science, Mathematics and Informatics will take place at the University of Amsterdam at Science Park 904. The purpose of the event is to inform students about their career opportunities and inspire and motivate them to get involved.

In principle this is an annual event. However, it has been found that students who quit their studies within the first six months, give the argument that they were not informed enough about their career opportunities; we think should be different! That is why we decided to organize the Career Day at the beginning of the year. We think there will be enough enthusiasm: not only for the new first-year students, but also for the third-year students who are looking for an internship this year, or just for curious students who happen to pass by and want to take a closer look.

Would you like to have your resumé checked on the Career Fair? Or would you like to follow a workshop on how to start your own business? Or do you just like to chat with an employee of a company or master you are interested in? Come visit us on November 7th at Career Day at Science Park and be inspired!

Be prepared. Come visit us at the Career Day!